Välkommen till Coolsnake

Den kunskap som redan finns om styrelsesammansättningens påverkan på företagsprestation i entreprenöriella USA SME gäller även för entreprenöriella svenska SME.
Läs mer
Även entreprenörer behöver styrning.
Ekonomistyrning och styrelsearbete är kanske inget man i första hand förknippar med innovation och entreprenörskap. Men kopplingen ligger närmare än man kan tro.
Läs mer
Externa ledamöter får företaget att växa snabbare.
Företag med hög andel externa externa ledamöter i styrelsen växer snabbare än dem med låg andel.
Läs mer
Rätt styrelse kan tredubbla försäljningen.
Kent Sahlgrens vars avhandling visa att ett tillväxtföretags försäljningssiffror kan öka med 280 % om styrelsen består av minst 50 % externa styrelseledamöter i styrelsen.
Läs mer
Ta kontakt.
Vill du ha hjälp med att sammansätta vinnande styrelser, eller veta mer om den senaste styrelseforskningen.
Läs mer