Välkommen till Coolsnake

Den kunskap som redan finns om styrelsesammansättningens påverkan på företagsprestation i entreprenöriella USA SME gäller även för entreprenöriella svenska SME.

Läs mer på: http://libris.kb.se/bib/1466161