Coolsnake utbildade ALMI AB:s investeringsrådgivare i styrelsearbete.

ALMI är en av de största aktören i Sverige när det avser rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser. Utbildningen gick ut på att få en förståelse för hur styrelsesammansättning särskiljer sig ifrån olika typer av SME.