Coolsnake utbildade Swedbanks företagsrådgivare i styrelsearbete.

Swedbank (publ) är en av Skandinaviens framgångsrikaste bank. Utbildningen gick ut på att få en inblick i hur styrelsesammansättningen påverkar företagsprestation i entreprenöriells SME.